8 Vad föreskriver lagen när det gäller tillgångar av registrerade och icke-registrerade partner?

Portugisisk lag innehåller inte några särskilda bestämmelser för egendomsförhållanden för partners. De allmänna bestämmelserna i avtalsrätten ska tillämpas.