6 Vilka är konsekvenserna av ett dödsfall?

Den efterlevande maken ärver den avlidna maken om det inte finns ett slutgiltigt beslut om äktenskapsskillnad vid tidpunkten för när förfarandet om arvet inleds (artikel 970 i civillagen). Den andel av kvarlåtenskapen som den efterlevande maken har rätt till ska vara: en fjärdedel av kvarlåtenskapen om den fördelas mellan maken och den avlidnas ättlingar, en tredjedel av kvarlåtenskapen om den fördelas mellan maken, den avlidnas privilegierade förfäder (föräldrar) och också den avlidnas privilegierade kollaterala släktingar (syskon och deras ättlingar), hälften av kvarlåtenskapen om den endast fördelas mellan maken och antingen de privilegierade förfäderna eller de privilegierade kollaterala släktingarna, tre fjärdedelar av kvarlåtenskapen om den fördelas mellan maken och antingen den avlidnas ordinarie förfäder (mor- och farföräldrar och deras ättlingar) eller den avlidnas ordinarie kollaterala släktingar (mor- och farbröder, mostrar, fastrar, kusiner samt mor- och farföräldrarnas syskon). Om den avlidna inte har några andra arvtagare erhåller maken hela kvarlåtenskapen (artikel 972 i civillagen).