8 Vad föreskriver lagen när det gäller tillgångar av registrerade och icke-registrerade partner?

Registrerade eller icke registrerade partnerskap varken erkänns eller regleras i rumänsk lagstiftning.