4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

I Slovakien finns det ingen särskilt register över äktenskapsförord. Förorden som upprättats som en officiell handling registreras i det centrala notarieregistret för officiella handlingar vilket sköts av Slovakiens notariekammare. Personen som innehar den officiella handlingen kan kontrollera den genom att gå in på notariekammarens hemsida och se efter om den officiella handlingen utfärdats i Slovakien och namnet på notarien som upprättade den. Innehållet i den officiella handlingen är inte tillgängligt.