6 Vilka är konsekvenserna av ett dödsfall?

Om en av makarna avlider sker avvecklingen av den gemensamma egendomen (som inte påbörjats genom ett domstolsförfarande) i samband men arvsförfarandet vilket sköts av en cilvilnotarie som fungerar som domstolskommissionär.

Efter att den efterlevande maken har fått sin andel av den gemensamma egendomen (vanligtvis får hon/han halva) har hon/han även rätt att ärva från den avlidne makens dödsbo. Om den efterlevande maken ärver tillsammans med den avlidnes avkomlingar (dvs. barn) har hon/han rätt till lika andel som varje barn. Om det inte finns någon avkomlingar och den efterlevande maken ärver tillsammans med den avlidnes föräldrar kommer hon/han få minst halva dödsboet.