8 Vad föreskriver lagen när det gäller tillgångar av registrerade och icke-registrerade partner?

Slovakiens rättsordning erkänner inte registrerade eller oregistrerade partnerskap.