4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

Avtalet om överenskommelsen om deras egendom och rättsliga relationer registreras i registret över avtal om överenskommelser om egendom och rättsliga relationer vilket är en datorstyrd samling information som drivs av notariatssamfundet i Slovenien.