6 Vilka är konsekvenserna av ett dödsfall?

Vid dödsfall av en make fördelas den gemensamma egendomen jämnt och den avlidna makens andel blir en del av dennes kvarlåtenskap. Arvtagarna eller den efterlevande maken har rätt att kräva ett domstolsbeslut för att fastställa en annan proportion på andelarna. Efter att fördelningen har genomförts, ärver den efterlevande maken enligt den första eller andra arvsordningen. I den första arvsordningen, ärver den efterlevande maken tillsammans med den avlidnas barn och arvet fördelas i lika stora andelar. Om den avlidna inte efterlämnar några barn, ärver dennes make i den andra arvsordningen tillsammans med den avlidnas föräldrar och erhåller halva arvet.