8 Vad föreskriver lagen när det gäller tillgångar av registrerade och icke-registrerade partner?

Samboskap definieras som ett långsiktigt förhållande, liknande äktenskapsförhållandet, mellan två heterosexuella partners som kan ingå äktenskap om de så önskar. Med detta menas att det inte får finnas några rättsliga hinder för deras äktenskap. Förmögenhetsförhållandet för samboende partners motsvarar förmögenhetsförhållandet för makar. Därmed bildas gemensam egendom på samma sätt som för gifta par. Registrering är inte möjligt för heterosexuella par. Eftersom det nästan är omöjligt att fastställa när ett förhållande blir långsiktigt, ska alla tillgångar som förvärvats efter att dessa partners började bo ihop utgöra gemensam egendom, om det inte finns några hinder för paret att ingå äktenskap.

Homosexuella partners kan ingå registrerade partnerskap som har samma konsekvenser för dessa partners förmögenhetsförhållande som äktenskap har (lagen om registrering av samkönade civilrättsliga partnerskap).