6 Vilka är konsekvenserna av ett dödsfall?

I händelse av dödsfall är reglerna i avsnitten 2.3, 5.1 och 5.2 tillämpliga för förteckningen samt fördelningen och tilldelningen av skulder och tillgångar, förutom att andelen av egendomen som den avlidna skulle ha erhållit, går nu till dennes arvtagare. Kompensation kan förekomma och den efterlevande maken har rätt till efterlevandes nyttjanderättigheter (usufructo viudal) som kan variera i storlek beroende på om den efterlevande maken ärver tillsammans med den avlidnas ättlingar eller förfäder eller är den enda arvtagaren. Rättigheterna tillskrivs i egendom men kan också tillskrivas i pengar (artiklarna 834–840 i CC). Andelen egendom som täcks av nyttjanderättigheter kan ökas (upp till den lagstadgade gränsen) i ett testamente.