4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

Ett äktenskapsförord måste registreras med skatteverket för att vara giltigt.