7 Har din nationella lagstiftning särskilda regler för makarnas förmögenhetsförhållanden för multinationella par?

Det finns i svensk lag inget särskilt regelsystem för makars förmögenhetsförhållanden för par med olika medborgarskap.