3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

England/Wales

Makarna kan alltid ansöka om underhåll, även när ett äktenskapsförord finns.

Med det sagt, kan ett rättvist avtal mellan makarna om fördelningen av deras egendom vid äktenskapsskillnad likväl vara av väsentlig betydelse och det är säkerligen en viktig faktor att ta i beaktning för domstolen när den utövar sin befogenhet. Högsta domstolen har angett att ett avtal inte är rättvist om det påverkar välfärden för något inblandat barn och att avtala efter ”fördelningsgränsen” av det som är rättvist är mer sannolikt att bli rättvist än att avtala efter ”gränsen” för behov och ersättning (se 5.1).

Skottland

Makarna kan fritt ordna sin egendom som de önskar. Det finns inga färdiga rättsliga förmögenhetsförhållanden som makarna kan välja av.

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

England/Wales

Även om det inte finns några formkrav, är det likväl starkt rekommenderat att makarna får skild juridisk rådgivning och att tillgångarna visas i sen helhet, och att detta registreras i avtalet. Om detta inte sker (eller är möjligt) bör en avsägelse följaktligen registreras.

Skottland

Det finns inga andra formkrav än de allmänna formkraven för denna typ av överföring.

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

England/Wales

Ett äktenskapsförord kan ingås och modifieras före eller under äktenskapet (och till och med efter äktenskapet). Dess verkan beror naturligtvis på omständigheterna men allt som oftast kommer endast de överenskomna villkoren träda i kraft vid äktenskapsskillnad (eftersom England och Wales inte har några förmögenhetsförhållanden för makar, se 2.1 och 2.2 ovan).

Det är rätt så vanligt för makar att ingå avtal om sin egendom etc. vid den tidpunkt när de beslutar sig för äktenskapsskillnad (s.k. föravtal till bodelning). Dessa kan sedan realiseras i domstolsbeslut (s.k. förordnanden).

Skottland

Paret kan göra upp om sina tillgångar när som helst. De kan välja när uppgörelsen ska träda i kraft.

3.4. Kan ett gällande avtal ändras av makarna? Om så är fallet, på vilka villkor?

England/Wales

Ja. Se svaret till 3.3.

Skottland

Makarna kan ordna om sina tillgångar när som helst. Om makarna dock har gett bort sina tillgångar och placerat dem utanför sin kontroll (t.ex. genom att placera dem i en fideikommiss i äktenskapsförordet eller i en familjefideikomiss), kan de naturligtvis inte ordna om dem.