7 Har din nationella lagstiftning särskilda regler för makarnas förmögenhetsförhållanden för multinationella par?

England/Wales

Nej.

Skottland

Nej.