8 Vad föreskriver lagen när det gäller tillgångar av registrerade och icke-registrerade partner?

England/Wales

I Förenade kungariket kan samkönade par formalisera sitt förhållande genom att ingå civilrättsligt samlevnadsförhållande (se 2004 års lag om civilrättsligt samlevnadsförhållande). De rättsliga följderna är praktiskt taget identiska med de för äktenskap (inbegripet underhåll) och civilrättsliga samlevnadsförhållanden har med rätta kallats ”äktenskap i allt utom namnet”.

Det finns inga specifika bestämmelser för par som bor ihop utan att ha formaliserat sina förhållanden (vanligen kallade ”samboende”). Dessa kommer därför att förlita sig på allmän lag och i synnerhet (allmän avsikt) s.k. truster från beslut av domstol (se i synnerhet Jones mot Kernott [2011] UKSC 53). Dock är det viktigt att notera att domstolarna har betydande urskillning att fatta beslut gällande barnen enligt tillägg 1 till 1989 års barnskyddslag (med titeln ”Financial Provision for Children” (”ekonomisk försörjning för barn”)), inbegripet betalningar i klumpsummor och överföringar av egendom.

Skottland

Reglerna för registrerade civilrättsliga samlevnadsförhållanden mellan personer av samma kön är de samma som för äktenskap (se del 3 i 2004 års lag om civilrättsligt samlevnadsförhållande).

För ogifta par som bor ihop som man och hustru (eller oregistrerade partners som är samboende som partners) är reglarna som är tillämpliga under förhållandet samma som anges ovan för gifta par men reglerna för separation och dödsfall är olika. Det finns ingen princip om lika delning av giftorättsgods vid separation och det finns inga fasta äldre rättigheter eller skyddad arvslott för den efterlevande vid om partnern avlider. Dock kan den samboende ansöka till en domstol om ekonomisk försörjning vid separation (utformad framförallt för att åtgärda eventuell orättvisa som orsakats genom bidrag som gjorts eller nackdelar som drabbats i samboendet) och för godtycklig försörjning vid dödsfall av den andra partnern (se avsnitten 25–29 i 2006 års lag om familjerätt (Skottland) 2006).