Двойките в Малта

Двойките в Малта

Двойките в Малта

1. Кой закон се прилага?

1.1. Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката? Кои критерии/правила се използват за определяне на приложимото право? Кои международни конвенции трябва да се спазват по отношение на определени държави?

За недвижимо имущество се прилага правилото lex rei sitae (право на държавата по местонахождение). Това означава, че имуществото е предмет на правото на държавата, в която се намира.

1.2. Имат ли съпрузите възможност на избор на приложимото право? Ако това е така, с какви принципи се управлява този избор (напр. избор на закони, формални изисквания, ретроспективна дейност)?

Няма възможност за съпрузите да избират правото, регламентиращо техния режим на имуществени отношения.