Páry na Maltě

Páry na Maltě

Páry na Maltě

1. Které právo je rozhodující?

1.1. Které právo se použije v otázce majetku páru? Podle jakých kritérií/pravidel se určuje rozhodné právo? Jaké mezinárodní úmluvy musí být respektovány s ohledem na určité země?

Pokud jde o nemovitý majetek, použije se pravidlo lex rei sitae. To znamená, že se na nemovitost vztahuje právo země, ve které se nachází.

1.2. Mají manželé možnost zvolit si rozhodné právo? Pokud ano, jakými pravidly se řídí toto rozhodnutí (např. práva, z nichž lze volit, formální požadavky, zpětná platnost)?

Manželé nemají možnost zvolit si rozhodné právo upravující jejich majetkové poměry.