Páry na Slovensku

Páry na Slovensku

Páry na Slovensku

1. Které právo je rozhodující?

1.1. Které právo se použije v otázce majetku páru? Podle jakých kritérií/pravidel se určuje rozhodné právo? Jaké mezinárodní úmluvy musí být respektovány s ohledem na určité země?

Osobní a majetkové vztahy manželů se řídí právem státu, kterého jsou manželé občany. Pokud jsou manželé občany různých států, řídí se tyto vztahy právem slovenským. Manželské smlouvy se posuzují podle právního řádu, který byl pro majetkové vztahy manželů rozhodující v době uzavření smlouvy (§ 21 Zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ZMPS)

1.2. Mají manželé možnost zvolit si rozhodné právo? Pokud ano, jakými pravidly se řídí toto rozhodnutí (např. práva, z nichž lze volit, formální požadavky, zpětná platnost)?

Volba práva není na Slovensku možná.