Páry v Bulharsku

Páry v Bulharsku

Páry v Bulharsku

1. Které právo je rozhodující?

1.1. Které právo se použije v otázce majetku páru? Podle jakých kritérií/pravidel se určuje rozhodné právo? Jaké mezinárodní úmluvy musí být respektovány s ohledem na určité země?

Majetkové vztahy manželů se řídí zákony týkajícími se jejich osobních vztahů. Osobní vztahy manželů se řídí jejich obvyklým národním právem, a pokud mají jinou národnost, řídí se zákony země jejich obvyklého pobytu. Pokud ani to není k dispozici, zákony země, se kterou jsou oba manželé v nejbližším vztahu (Čl. 79 kodexu mezinárodního práva soukromého (CPIL)).

1.2. Mají manželé možnost zvolit si rozhodné právo? Pokud ano, jakými pravidly se řídí toto rozhodnutí (např. práva, z nichž lze volit, formální požadavky, zpětná platnost)?

Manželé si mohou zvolit právo, kterým se budou řídit jejich majetkové vztahy, pokud to dovolují zákony uvedené v čl. 1.1. (Čl. 79 CPIL). Bulharské právo umožňuje tuto volbu práva. Smlouva o volbě práva musí být písemná, opatřená datem a podepsaná (budoucími) manžely. Její platnost se řídí zvoleným právem (Čl. 80 CPIL).