Páry v Itálii

Páry v Itálii

Páry v Itálii

1. Které právo je rozhodující?

1.1. Které právo se použije v otázce majetku páru? Podle jakých kritérií/pravidel se určuje rozhodné právo? Jaké mezinárodní úmluvy musí být respektovány s ohledem na určité země?

Pokud se manželé nedohodnou jinak, jejich majetkové poměry v manželství se řídí rozhodným právem použitelným na jejich osobní vztahy, tj.:
  • jejich běžným národním právem, pokud manželé mají stejné občanství;
  • rávem státu, ve kterém se převážně odehrává jejich manželský život, mají-li odlišné občanství nebo několik společných občanství (par. 29 a 30 zák. č. 218 ze dne 31.5.1995).
Itálie v této záležitosti neratifikovala žádné mezinárodní úmluvy.

1.2. Mají manželé možnost zvolit si rozhodné právo? Pokud ano, jakými pravidly se řídí toto rozhodnutí (např. práva, z nichž lze volit, formální požadavky, zpětná platnost)?

Ano, manželé si mohou zvolit rozhodné právo. Mohou si zvolit, že se jejich majetkové právo bude řídit právem státu, jehož je alespoň jeden z manželů občanem, nebo právem státu, v němž alespoň jeden z nich bydlí. Požadavky na formální a obsahovou platnost dohody o volbě práva se řídí zvoleným právem nebo právem státu, v němž byla tato dohoda uzavřena (par. 30 zák.č. 218 ze dne 31.5.1995).

Minimálním formálním požadavkem je písemná forma. Dohoda může být uzavřena nebo změněna kdykoli, nemá retroaktivní účinky a může být součástí záznamu o uzavření manželství.