Páry v Lotyšsku

Páry v Lotyšsku

Páry v Lotyšsku

1. Které právo je rozhodující?

1.1. Které právo se použije v otázce majetku páru? Podle jakých kritérií/pravidel se určuje rozhodné právo? Jaké mezinárodní úmluvy musí být respektovány s ohledem na určité země?

Majetkový režim v manželství se řídí lotyšským právem, pokud se místo trvalého bydliště manželů nachází v Lotyšsku. Pokud se majetek manželů nachází v Lotyšsku, pak v majetkových otázkách také podléhají lotyšskému právu, i když nemají trvalé bydliště v Lotyšsku čl. 13 lotyšského občanského zákoníku (OZ)).

1.2. Mají manželé možnost zvolit si rozhodné právo? Pokud ano, jakými pravidly se řídí toto rozhodnutí (např. práva, z nichž lze volit, formální požadavky, zpětná platnost)?

Lotyšské zákony neumožňují volbu práva.