Páry v Rakousku

Páry v Rakousku

Páry v Rakousku

1. Které právo je rozhodující?

1.1. Které právo se použije v otázce majetku páru? Podle jakých kritérií/pravidel se určuje rozhodné právo? Jaké mezinárodní úmluvy musí být respektovány s ohledem na určité země?

Pokud si manželé nezvolí právo sami, na osobněprávní následky manželství se bude vztahovat právo, které bylo rozhodné v době uzavření manželství (§ 19 Internationales Privatrechts-Gesetz, IPRG). To odpovídá společnému, neexistuje-li pak poslednímu společnému osobnímu statutu (= státní příslušnost), a to za podmínky, že si jej jeden z manželů uchoval (§ 18 para 1 Z 1 IPRG). V ostatních případech se uplatňuje právo země, ve které oba manželé mají své bydliště, případně zákony země, ve které měli oba své poslední společné bydliště, a to za podmínky že toto nadále zůstává bydlištěm jednoho z nich (§ 18 para 1 Z 2 IPRG).

1.2. Mají manželé možnost zvolit si rozhodné právo? Pokud ano, jakými pravidly se řídí toto rozhodnutí (např. práva, z nichž lze volit, formální požadavky, zpětná platnost)?

Manželé mají právo si svobodně zvolit právo, kterým se budou řídit jejich majetkové záležitosti. Pokud tímto není porušen rakouský veřejný pořádek (§ 6 IPRG), manželé nejsou ve volbě práva omezeni – zvolené právo nemusí prokazatelně mít vztah k manželství. Volba práva musí být učiněn výslovně (§ 19 IPRG).