Páry v Řecku

Páry v Řecku

Páry v Řecku

1. Které právo je rozhodující?

1.1. Které právo se použije v otázce majetku páru? Podle jakých kritérií/pravidel se určuje rozhodné právo? Jaké mezinárodní úmluvy musí být respektovány s ohledem na určité země?

Režim majetkových poměrů manželů upravuje právo, které se použije na jejich osobní vztahy neprodleně po uzavření manželství (čl. 14 a 15 helénského občanského zákoníku, dále jen HOZ), a to v následujícím pořadí: 1. právo země poslední společné národnosti manželů během manželství, pokud si ji jeden z nich uchoval; 2. při absenci tohoto práva právo země jejich posledního obvyklého společného bydliště během manželství a 3. při absenci tohoto práva právo země, ke které poutají manžele nejtěsnější vazby.

1.2. Mají manželé možnost zvolit si rozhodné právo? Pokud ano, jakými pravidly se řídí toto rozhodnutí (např. práva, z nichž lze volit, formální požadavky, zpětná platnost)?

Manželé si nemohou zvolit právo platné pro jejich jmění prostřednictvím smlouvy. Výše uvedenou Haagskou úmluvu ze 14. března 1978 Řecko neratifikovalo. Tudíž se řecké předpisy v oblasti mezinárodního práva soukromého používají ex lege.