Paarid Austria

Paarid Austria

Paarid Austria

1. Millist seadust kohaldatakse?

1.1. Millist seadust kohaldatakse abielupaari vara suhtes? Milliste kriteeriumide/eeskirjade alusel kohaldatav seadus valitakse? Milliseid rahvusvahelisi konventsioone tuleb teatud riikide suhtes järgida?

Juhul kui abikaasad kohaldatavat seadusandlust ise ei määratle, kohaldatakse üksikisikute suhtes abielust tulenevat õiguslikku toimet abielu sõlmimise ajal (§ 19 Internationales Privatrechts-Gesetz, IPRG). See vastab ühisele või ühise puudumisel kõige viimasele ühisele isiklikule statuudile (= kodakondsus), tingimusel, et üks abikaasadest on selle säilitanud (§ 18 para 1 Z 1 IPRG). Muul juhul kohaldatakse selle riigi seadusandlust, kus asub mõlema abikaasa tavapärane elukoht, või sellise elukoha puudumisel selle riigi seadusandlust, kus asus mõlema kõige viimane ühine elukoht, tingimusel, et üks abikaasadest on selle säilitanud (§ 18 para 1 Z 2 IPRG).

1.2. Kas abikaasad saavad kohaldatava seaduse ise valida? Kui jah, siis millistest põhimõtetest tuleb valikul lähtuda (nt. võimalikud kohaldatavad seadused, ametlikud nõuded, tagasiulatuvus)?

Abikaasadel on võimalik vabalt valida, millist seadust nende vara suhtes kohaldatakse. Kuni see ei ole vastuolus Austria avaliku korraga (§ 6 IPRG), ei piirata abikaasasid selle valiku tegemisel – valitud seadus ei pea tõendama seost abieluga. Kohaldatava seaduse valikust tuleb eraldi teatada (§ 19 IPRG).