Paarid Bulgaaria

Paarid Bulgaaria

Paarid Bulgaaria

1. Millist seadust kohaldatakse?

1.1. Millist seadust kohaldatakse abielupaari vara suhtes? Milliste kriteeriumide/eeskirjade alusel kohaldatav seadus valitakse? Milliseid rahvusvahelisi konventsioone tuleb teatud riikide suhtes järgida?

Abikaasade varalisi suhteid reguleeritakse nende isiklikele suhetele kohaldatava õigusega. Abikaasade isiklikke suhteid reguleeritakse nende ühise elukohariigi õiguse kohaselt. Kui abikaasadel on erinev kodakondsus, kohaldatakse nende ühise alalise elukoha õigust, kui see ei ole võimalik, siis selle riigi õigust, millega mõlemad abikaasad tavaliselt kõige tihedamalt seotud on (rahvusvahelise eraõiguse seadustiku (CPIL) paragrahv 79).

1.2. Kas abikaasad saavad kohaldatava seaduse ise valida? Kui jah, siis millistest põhimõtetest tuleb valikul lähtuda (nt. võimalikud kohaldatavad seadused, ametlikud nõuded, tagasiulatuvus)?

Abikaasad võivad valida nende varaliste suhete reguleerimiseks kohaldatava õiguse, kui see on kooskõlas punktis 1.1 nimetatud õigusega (rahvusvahelise eraõiguse seadustiku paragrahv 79). Bulgaaria õigus lubab kohaldatava õiguse valida. Kohaldatava õiguse valikut käsitlev kokkulepe tuleb koostada kirjalikult ning sellele peavad alla kirjutama mõlemad (tulevased) abikaasad. Selle kehtivust reguleerib valitud õigus (rahvusvahelise eraõiguse seadustiku paragrahv 80).