Paarid Eesti

Paarid Eesti

Paarid Eesti

1. Millist seadust kohaldatakse?

1.1. Millist seadust kohaldatakse abielupaari vara suhtes? Milliste kriteeriumide/eeskirjade alusel kohaldatav seadus valitakse? Milliseid rahvusvahelisi konventsioone tuleb teatud riikide suhtes järgida?

Vastavalt rahvusvahelise eraõiguse seadusele, kui abikaasad ei ole kohaldatavat õigust valinud, kohaldatakse nende varaliste suhete puhul abielu üldistele õiguslikele tagajärgedele abielu sõlmimise ajal kohaldatud õigust. Abielu üldised õiguslikud tagajärjed määratakse abikaasade ühise elukoha riigi õiguse järgi. Ühise elukoha puudumisel kohaldatakse selle riigi õigust, kus abielus olevate isikutel on ühine kodakondsus. Kui abikaasade elukoht on eri riikides ja neil on erinev kodakondsus, määratakse abielu üldised õiguslikud tagajärjed selle riigi õiguse alusel, kus oli nende viimane ühine elukoht, kui ühe abikaasa elukoht on endiselt selles riigis. Kui eelnimetatud alustel ei ole võimalik kohaldatavat õigust kindlaks määrata, kohaldatakse selle riigi õigust, millega abielus olevad isikud on muul viisil kõige lähemalt seotud.

Teistsuguseid reegleid kohaldatakse rahvusvaheliste lepingute (õigusabi lepingud) alusel juhul, kui üks või mõlemad abikaasad on Läti, Leedu, Poola, Venemaa või Ukraina kodanikud või ühe abikaasa elukoht on nimetatud riigis.

1.2. Kas abikaasad saavad kohaldatava seaduse ise valida? Kui jah, siis millistest põhimõtetest tuleb valikul lähtuda (nt. võimalikud kohaldatavad seadused, ametlikud nõuded, tagasiulatuvus)?

Rahvusvahelise eraõiguse seaduse kohaselt võivad abiellujad valida oma varalistele suhetele kohaldatava õiguse. Nad võivad valida kas ühe abikaasa elukohariigi õiguse või selle riigi õiguse, mille kodakondsus on ühel abikaasal õiguse valimise hetkel.