Paarid Horvaatia

Paarid Horvaatia

Paarid Horvaatia

1. Millist seadust kohaldatakse?

1.1. Millist seadust kohaldatakse abielupaari vara suhtes? Milliste kriteeriumide/eeskirjade alusel kohaldatav seadus valitakse? Milliseid rahvusvahelisi konventsioone tuleb teatud riikide suhtes järgida?

Abieluvararežiimide suhtes kohaldatakse selle riigi õigust, mille kodanikud mõlemad abikaasad on. Kui nad on erinevate riikide kodanikud, kohaldatakse nende ühise alalise elukoha riigi õigust. Kui abikaasadel ei ole sama kodakondsus või puudub ühine alaline elukoht, kohaldatakse nende viimase ühise elukoha riigi õigust. Kui eespool toodud reeglite järgi ei saa kohaldatavat õigust määratleda, kohaldatakse Horvaatia õigust (rahvusvahelise eraõiguse seaduse § 36).

Lepingujärgsele abieluvararežiimile kohaldatakse õigust, mis oli kohaldatav abikaasade seaduslikule abieluvararežiimile hetkel, mil abikaasad lepingu sõlmisid.

Horvaatia Vabariik ei ole allkirjastanud 1978. aasta Haagi konventsiooni abieluvararežiimide suhtes kohaldatava õiguse kohta.

Horvaatia on sõlminud kollisiooninorme sisaldavad kahepoolsed konventsioonid rahvusvahelise õigusabi kohta Tšehhi Vabariigi, Ungari, Mongoolia, Poola, Rumeenia, Vene Föderatsiooni ja Slovakkia Vabariigiga (lisainfot leiab http://www.mprh.hr/bilateralna-suradnja-01).

1.2. Kas abikaasad saavad kohaldatava seaduse ise valida? Kui jah, siis millistest põhimõtetest tuleb valikul lähtuda (nt. võimalikud kohaldatavad seadused, ametlikud nõuded, tagasiulatuvus)?

Horvaatia enda õigus kohaldatava õiguse valikut ette ei näe, seega kui mõlemad abikaasad on Horvaatia kodanikud, ei ole lubatud õigust valida. Kui üks abikaasadest on teise riigi kodanik ja kui abikaasade varasuhetele algselt kohaldatav õigus (lepingu sõlmimise hetkel kohaldatav õigus) näeb ette sellise valiku, võivad abikaasad kohaldatava õiguse valida (rahvusvahelise eraõiguse seaduse § 37), kui selle kohaldamise tagajärg ei ole vastuolus Horvaatia Vabariigi avaliku korraga (põhiseadusega) (rahvusvahelise eraõiguse seaduse § 4).