Paarid Itaalia

Paarid Itaalia

Paarid Itaalia

1. Millist seadust kohaldatakse?

1.1. Millist seadust kohaldatakse abielupaari vara suhtes? Milliste kriteeriumide/eeskirjade alusel kohaldatav seadus valitakse? Milliseid rahvusvahelisi konventsioone tuleb teatud riikide suhtes järgida?

Kui abikaasad ei ole kokku leppinud teisiti, kohaldatakse nende abieluvarale nende isiklikele suhetele kohaldatavat õigust, see tähendab

Itaalia ei ole selles küsimuses ratifitseerinud ühtki rahvusvahelist konventsiooni.

1.2. Kas abikaasad saavad kohaldatava seaduse ise valida? Kui jah, siis millistest põhimõtetest tuleb valikul lähtuda (nt. võimalikud kohaldatavad seadused, ametlikud nõuded, tagasiulatuvus)?

Jah, abikaasad saavad kohaldatava õiguse valida. Nad võivad leppida kokku, et nende varale kohaldatakse selle riigi õigust, mille kodanik vähemalt üks neist on, või selle riigi õigust, kus vähemalt üks neist alaliselt elab. Kohaldatava õiguse valikut käsitleva kokkuleppe vormilise ja sisulise kehtivuse nõudeid reguleerib valitud õigus või kokkuleppe sõlmimise asukoha õigus (31. mai 1995. aasta seaduse nr 218 paragrahv 30).

Minimaalne vorminõue on kokkuleppe sõlmimine kirjalikult. Kokkuleppe võib sõlmida ja seda võib muuta igal ajal, sellel ei ole tagasiulatuvat mõju ning seda võib säilitada koos abielu pühitsemise kirjega.