Paarid Kreeka

Paarid Kreeka

Paarid Kreeka

1. Millist seadust kohaldatakse?

1.1. Millist seadust kohaldatakse abielupaari vara suhtes? Milliste kriteeriumide/eeskirjade alusel kohaldatav seadus valitakse? Milliseid rahvusvahelisi konventsioone tuleb teatud riikide suhtes järgida?

Abikaasade vararežiimile hakatakse kohe pärast abielu sõlmimist kohaldama nende isiklikele suhetele kohaldatavat õigust (Kreeka tsiviilseadustiku, edaspidi HCC, paragrahvid 14 ja 15), seda järgmises järjekorras: 1. abielu kestel abikaasade viimaseks ühiseks kodakondsusriigiks olnud riigi õigust, juhul kui üks abikaasa on kodakondsuse säilitanud; 2. selle puudumisel abielu kestel viimase alalise elukohariigi õigust, ning 3. selle puudumisel selle riigi õigust, millega abikaasad on kõige tihedamalt seotud.

1.2. Kas abikaasad saavad kohaldatava seaduse ise valida? Kui jah, siis millistest põhimõtetest tuleb valikul lähtuda (nt. võimalikud kohaldatavad seadused, ametlikud nõuded, tagasiulatuvus)?

Abikaasad ei saa oma varale kohaldatavat õigust lepingu abil valida. Kreeka ei ole eespool nimetatud 14. märtsi 1978. aasta Haagi konventsiooni ratifitseerinud. Seetõttu kohaldatakse Kreeka rahvusvahelise eraõiguse eeskirju ex lege.