Paarid Leedu

Paarid Leedu

Paarid Leedu

1. Millist seadust kohaldatakse?

1.1. Millist seadust kohaldatakse abielupaari vara suhtes? Milliste kriteeriumide/eeskirjade alusel kohaldatav seadus valitakse? Milliseid rahvusvahelisi konventsioone tuleb teatud riikide suhtes järgida?

Abieluvararežiimile kohaldatakse selle riigi õigust, kus asub mõlema abikaasa elukoht (elukoht on koht, kus isik tavaliselt elab kavatsusega sinna jääda ning mille ümber on koondunud tema isiklikud, sotsiaalsed ja majanduslikud huvid). Kui abikaasade elukohad asuvad erinevates riikides, kohaldatakse selle riigi õigust, mille kodanikud nad mõlemad on. Kui abikaasadel ei ole kunagi ühist elukohta olnud ning nad on erinevate riikide kodanikud, kohaldatakse selle riigi õigust, kus abielu sõlmiti (tsiviilseadustiku paragrahvi 1.28 lõige 1.

1.2. Kas abikaasad saavad kohaldatava seaduse ise valida? Kui jah, siis millistest põhimõtetest tuleb valikul lähtuda (nt. võimalikud kohaldatavad seadused, ametlikud nõuded, tagasiulatuvus)?

Abikaasad saavad kohaldatava õiguse valida. Abikaasad võivad valida kas selle riigi õiguse, kus asub nende mõlema elukoht kõnealusel hetkel või tulevikus, nende abielu sõlminud riigi õiguse või selle riigi õiguse, mille kodanik üks abikaasadest on (tsiviilseadustiku paragrahvi 1.28 lõige 2).