Paarid Malta

Paarid Malta

Paarid Malta

1. Millist seadust kohaldatakse?

1.1. Millist seadust kohaldatakse abielupaari vara suhtes? Milliste kriteeriumide/eeskirjade alusel kohaldatav seadus valitakse? Milliseid rahvusvahelisi konventsioone tuleb teatud riikide suhtes järgida?

Kinnisvara suhtes kohaldatakse lex rei sitae reeglit. See tähendab, et vara suhtes kohaldatakse selle riigi õigust, milles see asub.

1.2. Kas abikaasad saavad kohaldatava seaduse ise valida? Kui jah, siis millistest põhimõtetest tuleb valikul lähtuda (nt. võimalikud kohaldatavad seadused, ametlikud nõuded, tagasiulatuvus)?

Abikaasadel ei ole võimalust valida abieluvararežiimi reguleerivat õigust.