Paarid Poola

Paarid Poola

Paarid Poola

1. Millist seadust kohaldatakse?

1.1. Millist seadust kohaldatakse abielupaari vara suhtes? Milliste kriteeriumide/eeskirjade alusel kohaldatav seadus valitakse? Milliseid rahvusvahelisi konventsioone tuleb teatud riikide suhtes järgida?

Abikaasade isiklikele ja varalistele suhetele kohaldatakse selle riigi õigust, mille kodanikud mõlemad abikaasad on (rahvusvahelise eraõiguse seaduse artikli 51 lõige 1). Kui abikaasad ei ole sama riigi kodanikud, kohaldatakse selle riigi õigust, milles mõlemad abikaasad elavad (sellega mõeldakse kohta, milles inimene viibib kavatsusega rajada sinna alaline elukoht; tsiviilkoodeksi artikkel 25). Kui abikaasad ei ela alaliselt samas riigis, kohaldatakse selle riigi õigust, milles mõlemal on elukoht. Kui abikaasadel samas riigis elukohta ei ole, kohaldatakse selle riigi õigust, millega abikaasad kõige tihedamalt seotud on (rahvusvahelise eraõiguse seaduse artikli 51 lõige 2).

1.2. Kas abikaasad saavad kohaldatava seaduse ise valida? Kui jah, siis millistest põhimõtetest tuleb valikul lähtuda (nt. võimalikud kohaldatavad seadused, ametlikud nõuded, tagasiulatuvus)?

Abikaasad võivad valida korra, milles nende varaliste suhete ja abielulepingu suhtes kohaldatakse kummagi abikaasa kodakondsusriigi õigust või kummagi abikaasa alalise elukoha või elukoha järgset õigust. Nad võivad valida kohaldatava õiguse kas enne abielu sõlmimist või abielu vältel (rahvusvahelise eraõiguse seaduse artikli 52 lõige 1). Kui nad seda ei tee, reguleerib abielulepingut see õigus, mida kohaldati abikaasade vahelistele isiklikele ja varalistele suhetele lepingu sõlmimise ajal (rahvusvahelise eraõiguse seaduse artikli 52 lõige 2).

Et kohaldatava õiguse valik oleks kehtiv, tuleb see teha vormis, mis on abielulepingu jaoks ette nähtud valitud riigi õigusega või selle riigi õigusega, milles valik tehakse (rahvusvahelise eraõiguse seaduse artikli 52 lõige 3). Poola seaduste kohaselt tuleb abieluleping sõlmida notariaalselt tõestatud aktina (tsiviilkoodeksi artikli 73 lõige 2 ning perekonna- ja eestkostekoodeksi artikli 47 lõige 1).