Paarid Rumeenia

Paarid Rumeenia

Paarid Rumeenia

1. Millist seadust kohaldatakse?

1.1. Millist seadust kohaldatakse abielupaari vara suhtes? Milliste kriteeriumide/eeskirjade alusel kohaldatav seadus valitakse? Milliseid rahvusvahelisi konventsioone tuleb teatud riikide suhtes järgida?

Tsiviilkoodeksi artikli 2590 kohaselt kohaldatakse abikaasade abieluvara suhtes nende endi poolt valitud õigust. Kui vastavat valikut ei tehta, reguleerib abieluvara see õigus, mida kohaldatakse abielu üldiste mõjude suhtes. Tsiviilkoodeksi artiklis 2589 on sätestatud, et abielu üldisi mõjusid reguleerib abikaasade ühise alalise elukoha järgne õigus ning juhul, kui neil ühist alalist elukohta ei ole, siis nende ühise kodakondsusriigi õigus. Kui abikaasadel ei ole ka sama kodakondsus, kohaldatakse selle riigi õigust, mille territooriumil abielu sõlmiti. Väärib aga märkimist, et erandina kõnealustest sätetest reguleerib abikaasade õigusi perekonna elamispinna suhtes ja sellega seotud dokumentide režiimi selle riigi õigus, kus elamispind asub. Rumeenia ei ole allkirjastanud 14. märtsi 1978. aasta Haagi konventsiooni abieluvararežiimide suhtes kohaldatava õiguse kohta.

1.2. Kas abikaasad saavad kohaldatava seaduse ise valida? Kui jah, siis millistest põhimõtetest tuleb valikul lähtuda (nt. võimalikud kohaldatavad seadused, ametlikud nõuded, tagasiulatuvus)?

Abikaasadel on võimalik valida nende abieluvararežiimi suhtes kohaldatav õigus. Nende valikuvõimalus on vastavalt tsiviilkoodeksi artikli 2590 lõikele 2 piiratud järgmisega: sellise riigi õigus, mille territooriumil ühel abikaasadest on valiku tegemise kuupäeval alaline elukoht, sellise riigi õigus, mille kodakondsus kummalgi abikaasadest valiku tegemise kuupäeval on, või sellise riigi õigus, milles abikaasad rajavad pärast abiellumist oma esimese ühise alalise kodu. Kohaldatava õiguse valiku lepingu võib sõlmida kas enne abiellumist, abielu sõlmimise ajal või abielu kestel. Vormi poolest peab leping vastama kohaldatavaks õiguseks valitud õiguse normidele või lepingu sõlmimise koha õiguse normidele. Mõlema abikaasa poolt allkirjastatud ja kuupäevaga dokument on siiski alati kohustuslik. Kui abikaasad teisiti kokku ei lepi, avaldab valitud õigus mõju ainult tulevikule. Valik ei tohi kahjustada kolmandate isikute õiguseid.