Paarid Slovakkia

Paarid Slovakkia

Paarid Slovakkia

1. Millist seadust kohaldatakse?

1.1. Millist seadust kohaldatakse abielupaari vara suhtes? Milliste kriteeriumide/eeskirjade alusel kohaldatav seadus valitakse? Milliseid rahvusvahelisi konventsioone tuleb teatud riikide suhtes järgida?

Abikaasade isiklikke ja varalisi suhteid reguleerib selle riigi õigus, mille kodanikud abikaasad on. Kui abikaasadel on erinevate riikide kodakondsus, reguleerib nimetatud suhteid Slovaki õigus. Abieluvaralepinguid reguleerib abikaasade varalistele suhetele lepingu sõlmimise hetkel kohaldatud õigus (rahvusvahelist eraõigust ja sellega seotud menetlusõigust käsitleva seaduse paragrahv 21).

1.2. Kas abikaasad saavad kohaldatava seaduse ise valida? Kui jah, siis millistest põhimõtetest tuleb valikul lähtuda (nt. võimalikud kohaldatavad seadused, ametlikud nõuded, tagasiulatuvus)?

Slovakkias ei ole võimalik kohaldatavat õigust valida.