Paarid Tšehhi Vabariik

Paarid Tšehhi Vabariik

Paarid Tšehhi Vabariik

1. Millist seadust kohaldatakse?
„Informace dostupné na této stránce nejsou aktuální, protože nepřihlíží ke změnám, které od 1. 1. 2014 přinesl nový občanský zákoník.“

„The information available on this webpage is not up to date because it does not take into account the changes brought by the new Civil Code as of 1 January 2014.“

„Les informations disponibles sur ce site ne sont pas à jour, car elles ne prennent pas en compte les changements introduits par le nouveau Code civil à partir du 1 Janvier 2014.“

1.1. Millist seadust kohaldatakse abielupaari vara suhtes? Milliste kriteeriumide/eeskirjade alusel kohaldatav seadus valitakse? Milliseid rahvusvahelisi konventsioone tuleb teatud riikide suhtes järgida?

Peamised kohaldatava õiguse kindlaksmääramist käsitlevad eeskirjad leiab rahvusvahelise era- ja menetlusõiguse muudetud seadusest nr 97/1963 (seadustekogu) (edaspidi „seadus nr 97/1963 (seadustekogu)”). Seaduse nr 97/1963 (seadustekogu) paragrahvi 21 lõike 1 kohaselt kohaldatakse abikaasade varalistele (ning isiklikele) suhetele abikaasade kodakondsusriigi õigust. Kui abikaasadel on erinev kodakondsus, kohaldatakse nendele varalistele suhetele Tšehhi õigust. Seda küsimust reguleerivad ka Tšehhi Vabariigi ja endiste sotsialistlike riikide vahel sõlmitud kahepoolsed lepingud õigusabi kohta tsiviil-, kaubandus- ja perekonnaasjades (nt 25. novembri 1976. aasta leping Bulgaariaga, 21. detsembri 1987. aasta leping Poolaga, 21. jaanuari 1964. aasta leping endise Jugoslaavia Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigiga), mis lähtuvad kohaldatava õiguse kindlaksmääramisel peamiselt kodakondsusest. Ühist elukohta võetakse kohtualluvuse määramise kriteeriumina arvesse üksnes abikaasade erineva kodakondsuse korral. 12. augustil 1982. aastal endise Nõukogude Liiduga allkirjastatud lepingus (siduv Venemaale, Moldovale, Kõrgõzstanile ja Gruusiale) ning 12. märtsi 2003. aasta lepingus Ukrainaga on kohtualluvuse määramise kriteerium abikaasade ühine elukoht.

1.2. Kas abikaasad saavad kohaldatava seaduse ise valida? Kui jah, siis millistest põhimõtetest tuleb valikul lähtuda (nt. võimalikud kohaldatavad seadused, ametlikud nõuded, tagasiulatuvus)?

Kehtivate eeskirjade kohaselt ei saa abikaasad kohaldatavat õigust valida. Seaduse nr 97/1963 (seadustekogu) paragrahvi 21 lõikega 2 sätestatakse vaid, et abielulepingutele kohaldatakse lepingute sõlmimise hetkel abikaasade varalistele suhetele kehtinud õigust.