Couples in Austrija

Couples in Austrija

Couples in Austrija

1. Koje pravo se primjenjuje?

1.1. Koje pravo je mjerodavno kod utvrđivanja imovine bračnih drugova? Koji kriteriji/pravila se koriste za određivanje mjerodavnog prava? Koje se međunarodne konvencije moraju poštivati u odnosu na pojedine države?

Ukoliko bračni drugovi sami ne odaberu pravo koje uređuje osobnu privatnu imovinu, mjerodavno je pravo koje je na snazi za vrijeme trajanja njihove bračne zajednice (§ 19, Međunarodnog privatnoga prava IPRG) . Ono odgovara uobičajenom ili, u izostanku istoga, njihovom posljednjem zajedničkom pravu mjerodavnom za osobne odnose (=državljanstvu) pod uvjetom da ga je jedan od bračnih drugova zadržao (§ 18 stavak 1 Z 1 IPRG). U protivnom se primjenjuje zakon države u kojoj oba bračna druga imaju uobčajeno boravište ili, u izostanku istoga, pravo države u kojoj su oboje imali uobičajeno boravište pod uvjetom da ga je jedan od bračnih drugova zadržao (§ 18 stavak 1 Z 2 IPRG). Ukoliko bračni drugovi nisu nikad imali ni zajednički osobni statut ni uobičajeno boravište, primjenjuje se pravo države s kojom oni imaju najbliže odnose (§ 1 IPRG).

1.2. Imaju li bračni drugovi mogućnost odabira mjerodavnog prava? Ako imaju, po kojim se načelima uređuje izbor (primjerice, odabir prava, formalni zahtjevi, retroaktivnost)?

Bračni drugovi imaju mogućnost slobodnog izbora mjerodavnoga prava koje se primjenjuje na njihovu imovinu. Sve dok to nije u suprotnosti s javnim poretkom Austrije (§ 6 IPRG), bračni drugovi nisu ograničeni u svome izboru - izabrano pravo ne mora imati poveznicu s njihovim brakom. Izbor prava mora bti izričit (§ 19 IPRG).