Couples in Burgarska

Couples in Burgarska

Couples in Burgarska

1. Koje pravo se primjenjuje?

1.1. Koje pravo je mjerodavno kod utvrđivanja imovine bračnih drugova? Koji kriteriji/pravila se koriste za određivanje mjerodavnog prava? Koje se međunarodne konvencije moraju poštivati u odnosu na pojedine države?

Imovinski odnosi bračnih drugova uređeni su pravom mjerodavnim za njihove osobne odnose. Osobni odnosi bračnih drugova uređeni su pravom njihove države državljastva, a ako imaju različito državljanstvo, pravom države njihovog zajedničkog uobičajenog boravišta; ako ni to nije moguće, pravom države s kojom su oba bračnoga druga u najbližem odnosu odredbom Zakona o međunarodnom privatnom pravu (članak 79 Zakona o međunarodnom privatnom pravu (CPIL).

1.2. Imaju li bračni drugovi mogućnost odabira mjerodavnog prava? Ako imaju, po kojim se načelima uređuje izbor (primjerice, odabir prava, formalni zahtjevi, retroaktivnost)?

Bračni drugovi mogu odabrati mjerodavno pravo kako bi uredili svoje imovinske odnose ako je ono dopušteno pravom pobliže navedenim u odredbi 1.1. (članak 79 CPIL). Bugarsko pravo dopušta takav izbor prava. Sporazum o izboru prava mora se napraviti u pisanom obliku, datirati i potpisati od strane (budućih) bračnih drugova. Njegova valjanost se ravna prema odabranom pravu (članak 80 CPIL).