Couples in Grčka

Couples in Grčka

Couples in Grčka

1. Koje pravo se primjenjuje?

1.1. Koje pravo je mjerodavno kod utvrđivanja imovine bračnih drugova? Koji kriteriji/pravila se koriste za određivanje mjerodavnog prava? Koje se međunarodne konvencije moraju poštivati u odnosu na pojedine države?

Bračnoimovinski režim bračnih drugova uređen je pravom mjerodavnim za njihove osobne odnose neposredno nakon sklapanja braka (članak 14 i 15 Građanskog zakonika Grčke, dalje u tekstu: HCC), prema sljedećem redu: 1. pravo posljednjeg zajedničkog državljanstva bračnih drugova za vrijeme trajanja njihova braka ukoliko ga je jedan od njih zadržao 2. u odsutnosti istoga pravo njihovog posljednjeg uobičajenog boravišta tijekom njihova braka i 3. u odsutnosti istoga pravo prema kojemu bračni drugovi imaju najbliže veze.

1.2. Imaju li bračni drugovi mogućnost odabira mjerodavnog prava? Ako imaju, po kojim se načelima uređuje izbor (primjerice, odabir prava, formalni zahtjevi, retroaktivnost)?

Bračni drugovi ne mogu odabrati mjerodavno pravo za svoju imovinu putem ugovora. Hašku konvenciju od 14. ožujka 1978., koja upućuje na gore navedeno, Grčka još nije ratificirala. Slijedom toga, primjenjuju se grčki propisi o privatnom međunarodnom pravu ex lege.