Couples in Italija

Couples in Italija

Couples in Italija

1. Koje pravo se primjenjuje?

1.1. Koje pravo je mjerodavno kod utvrđivanja imovine bračnih drugova? Koji kriteriji/pravila se koriste za određivanje mjerodavnog prava? Koje se međunarodne konvencije moraju poštivati u odnosu na pojedine države?

Osim ako se bračni drugovi ne dogovore drukčije, njihova bračna stečevina podliježe mjerodavnom pravu koje se primjenjuje na njihove osobne odnose, na primjer:
  • zajedničko nacionalno pravo ako bračni drugovi imaju isto državljanstvo
  • Pravo države u kojoj se prevladavajuće nalazi bračna zajednica ako oni imaju drukčije državljanstvo ili nekoliko zajedničkih državljanstava (članak 29 i 30 Zakona br. 218 of 31/05/1995).

Italija nije ratificirala nijednu međunarodnu konvenciju o ovoj stvari.

1.2. Imaju li bračni drugovi mogućnost odabira mjerodavnog prava? Ako imaju, po kojim se načelima uređuje izbor (primjerice, odabir prava, formalni zahtjevi, retroaktivnost)?

Da, bračni drugovi mogu odabrati mjerodavno pravo. Oni se mogu dogovoriti da se njihova imovina uređuje pravom države čiji je barem jedan od njih državljanin ili pravom države u kojoj barem od njih prebiva. Uvjeti za formalnu i sadržajnu valjanost sporazuma o izboru prava ravnaju se prema odabranom pravu mjesta u kojem je sporazum zaključen (članak 30 Zakona br. 218 of 31/05/1995).

Pisani oblik je minimalan formalni uvjet. Sporazum se može zaključiti ili izmijeniti u bilo koje vrijeme; nema retroaktivnog učinka i sporazum može biti sadržan u evidenciji o proglašenju braka.