Couples in Poljska

Couples in Poljska

Couples in Poljska

1. Koje pravo se primjenjuje?

1.1. Koje pravo je mjerodavno kod utvrđivanja imovine bračnih drugova? Koji kriteriji/pravila se koriste za određivanje mjerodavnog prava? Koje se međunarodne konvencije moraju poštivati u odnosu na pojedine države?

Osobni i imovinski odnosi između bračnih drugova podliježu zakonima zemlje čiji su oba bračna druga državljani (čl. 51 st. 1 Zakona o privatnom međunarodnom pravu). Ako bračni drugovi nisu državljani iste zemlje, primjenjuje se pravo zemlje u kojoj oba bračna druga imaju prebivalište („prebivalište“ je mjesto na kojem osoba ostaje s namjerom zasnivanja stalnog prebivališta; čl. 25 Građanskog zakonika). Ako bračni drugovi nemaju prebivalište u istoj zemlji, primjenjuje se pravo zemlje u kojoj oba bračna druga imaju boravište. Ako bračni drugovi ne žive u istoj zemlji, mjerodavno je pravo zemlje s kojom bračni drugovi imaju najtješnje veze (čl.51 st. 2 Zakona o privatnom međunarodnom pravu).

1.2. Imaju li bračni drugovi mogućnost odabira mjerodavnog prava? Ako imaju, po kojim se načelima uređuje izbor (primjerice, odabir prava, formalni zahtjevi, retroaktivnost)?

Bračni drugovi mogu odlučiti da njihov ugovor o imovinskim odnosima i bračni ugovor podliježu zakonima zemlje čiji je jedan od bračnih drugova državljanin ili zemlje u kojoj jedan od bračnih drugova ima prebivalište ili boravište. Oni mogu odabrati mjerodavno pravo prije sklapanja braka ili tijekom braka (čl. 52 st. 1 Zakona o privatnom međunarodnom pravu). Ako to ne učine, bračni ugovor uređuje pravo mjerodavno za osobne i imovinske odnose između bračnih drugova u trenutku sklapanja ugovora (čl. 52 st. 2 Zakona o privatnom međunarodnom pravu).

Da bi odabir mjerodavnog prava bio valjan, ono mora sadržavati oblik koji odabrano pravo ili pravo zemlje odabira mjerodavnog prava predviđa za bračne ugovore (čl. 52 st. 3 Zakona o privatnom međunarodnom pravu). Prema poljskom pravu , bračni ugovor mora biti u obliku vjerodostojna isprave ovjerene kod javnog bilježnika (čl. 73 st. 2 Građanskog zakonika i čl.47 st. 1 Zakonika o obitelji i skrbništvu).