Couples in Slovačka

Couples in Slovačka

Couples in Slovačka

1. Koje pravo se primjenjuje?

1.1. Koje pravo je mjerodavno kod utvrđivanja imovine bračnih drugova? Koji kriteriji/pravila se koriste za određivanje mjerodavnog prava? Koje se međunarodne konvencije moraju poštivati u odnosu na pojedine države?

Osobni i imovinski odnosi bračnih drugova uređuju se zakonima države čiji su oni državljani. Ako su bračni drugovi državljani različitih država, ove odnose uređuju slovački zakoni. Bračne ugovore uređuju zakoni koji se primjenjuju na imovinske odnose bračnih drugova u trenutku sklapanja ugovora (§ 21 Zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ZMPS) – Zakon o međunarodnom privatnom i postupovnom pravu).

1.2. Imaju li bračni drugovi mogućnost odabira mjerodavnog prava? Ako imaju, po kojim se načelima uređuje izbor (primjerice, odabir prava, formalni zahtjevi, retroaktivnost)?

U Slovačkoj nije moguć odabir mjerodavnog prava.