Házaspárok és élettársak Ausztria

Házaspárok és élettársak Ausztria

Házaspárok és élettársak Ausztria

1. Milyen jog alkalmazandó?

1.1. Milyen jog alkalmazandó egy házaspár vagyonára? Milyen kritériumok/szabályok határozzák meg az alkalmazandó jogot? Milyen nemzetközi egyezményeket kell figyelembe venni egyes országok vonatkozásában?

Ha a házastársak nem választanak saját maguk jogot, akkor a házasságkötés időpontjában a házasság személyes joghatásaira tekintettel alkalmazandó jogot alkalmazzák (§ 19 Internationales Privatrechts-Gesetz, IPRG). Ez megfelel a közös, vagy annak hiányában a legutóbbi közös „magántörvénynek” (= nemzetiség), azzal a feltétellel, hogy a házastársak egyike megőrizte azt (§ 18 para 1 Z 1 IPRG). Máskülönben annak az államnak a joga alkalmazandó, amely mindkét házastárs életvitelszerű tartózkodási helyének minősül, vagy ennek hiányában annak az államnak a joga, amely a felek legutóbbi életvitelszerű közös tartózkodási helyének minősült, azzal a feltétellel, hogy a házastársak egyike még használj azt (§ 18 para 1 Z 2 IPRG).

1.2. A házastársaknak lehetőségük van megválasztani az alkalmazandó jogot? Ha igen, ezt a választást milyen elvek vezérlik (pl. a választandó jogok, formai követelmények, visszaható hatály)?

A házastársaknak megvan a lehetőségük, hogy szabadon megválasszák a vagyonukra alkalmazandó jogot. A házastársak választása nem korlátozott, amennyiben az nem sérti az osztrák közrendet (§ 6 IPRG) – a választott jognak nem kell kapcsolatban állnia a házassággal. Ehhez a feleknek az adott jogot kifejezetten el kell fogadniuk (§ 19 IPRG).