Házaspárok és élettársak Bulgária

Házaspárok és élettársak Bulgária

Házaspárok és élettársak Bulgária

1. Milyen jog alkalmazandó?

1.1. Milyen jog alkalmazandó egy házaspár vagyonára? Milyen kritériumok/szabályok határozzák meg az alkalmazandó jogot? Milyen nemzetközi egyezményeket kell figyelembe venni egyes országok vonatkozásában?

A házastársak vagyonjogi viszonyaira  ugyanaz a jog irányadó, mint  a személyes viszonyaikra. A házastársak személyes viszonyaira a közös állampolgárságuk szerinti jog alkalmazandó. Amennyiben eltérő az állampolgárságuk, annak az országnak a jogszabályai az irányadók, amelyben közös szokásos tartózkodási helyük található, ha pedig ilyen nincs, annak az országnak a jogszabályai, amelyhez általánosságban mindkét házastársat a legszorosabb kapcsolat fűzi (a nemzetközi magánjogról szóló törvény (CPIL) 79. cikke).

1.2. A házastársaknak lehetőségük van megválasztani az alkalmazandó jogot? Ha igen, ezt a választást milyen elvek vezérlik (pl. a választandó jogok, formai követelmények, visszaható hatály)?

A házastársak megválaszthatják a vagyonjogi viszonyaikra irányadó jogot, ha ezt az 1.1. pontban megjelölt jog lehetővé teszi. (a CPIL 79. cikke). A bolgár jogszabályok lehetővé teszik a fentiek szerinti jogválasztást. A jogválasztásról szóló megállapodást írásban kell megkötni, és azt el kell látni keltezéssel és a (jövőbeni) házastársak aláírásával. A megállapodás érvényességére a választott jog az irányadó (a CPIL 80. cikke).