Házaspárok és élettársak Észtország

Házaspárok és élettársak Észtország

Házaspárok és élettársak Észtország

1. Milyen jog alkalmazandó?

1.1. Milyen jog alkalmazandó egy házaspár vagyonára? Milyen kritériumok/szabályok határozzák meg az alkalmazandó jogot? Milyen nemzetközi egyezményeket kell figyelembe venni egyes országok vonatkozásában?

Az észt nemzetközi magánjogról szóló törvény úgy rendelkezik, hogy amennyiben a házastársak nem éltek a jogválasztás lehetőségével, akkor a házasságkötésük idején hatályos, a házasság általános jogkövetkezményeit meghatározó jogot kell alkalmazni vagyoni viszonyaikra. Az általános jogkövetkezményeket a házastársak közös lakóhelye szerinti ország joga határozza meg. Közös lakóhely hiányában a közös állampolgárság szerinti ország joga alkalmazandó. Ha a házastársak nem ugyanabban az államban laknak és az állampolgárságuk sem azonos, a házasság általános jogkövetkezményeit az utolsó közös lakóhelyük szerinti állam joga alapján kell meghatározni, ha egyikük még abban az államban lakik. Ha a felsorolt feltételek alapján nem állapítható meg, hogy melyik jog alkalmazandó, annak az országnak a jogát kell alkalmazni, amellyel a házastársak egyébként a legszorosabb kapcsolatban vannak.

Nemzetközi egyezmények (jogsegélyegyezmények) alkalmazandóak, amennyiben a házastársak, vagy valamely házastárs Lettország, Litvánia, Lengyelország, Oroszország vagy Ukrajna állampolgára(i), vagy lakóhelyük/lakóhelye ezen államok valamelyikében található.

1.2. A házastársaknak lehetőségük van megválasztani az alkalmazandó jogot? Ha igen, ezt a választást milyen elvek vezérlik (pl. a választandó jogok, formai követelmények, visszaható hatály)?

Az észt nemzetközi magánjogról szóló törvény értelmében a házastársak megválaszthatják a vagyoni viszonyaikra alkalmazandó jogot. Választhatják az egyik házastárs lakóhelye szerinti állam jogát vagy azon állam jogát, amelynek a jogválasztás idején a házastársak egyike állampolgára.