Házaspárok és élettársak Görögország

Házaspárok és élettársak Görögország

Házaspárok és élettársak Görögország

1. Milyen jog alkalmazandó?

1.1. Milyen jog alkalmazandó egy házaspár vagyonára? Milyen kritériumok/szabályok határozzák meg az alkalmazandó jogot? Milyen nemzetközi egyezményeket kell figyelembe venni egyes országok vonatkozásában?

A házastársak vagyoni jogviszonyait azon jog szabályozza, amely személyi jogviszonyaikra is irányadó közvetlenül a házasságkötést követően (a Görög Polgári Törvénykönyv, a továbbiakban: a HCC 14. és 15. cikke), nevezetesen a következő sorrendben: 1. a házastársak utolsó közös állampolgársága szerinti jog a házasság fennállása alatt, ha azt valamelyikük megtartotta, 2. ennek hiányában a házasság fennállása alatti utolsó közös szokásos tartózkodási helyük joga, valamint 3. ennek hiányában annak az államnak a joga, amelyhez a legszorosabb kötelék fűzi őket.

1.2. A házastársaknak lehetőségük van megválasztani az alkalmazandó jogot? Ha igen, ezt a választást milyen elvek vezérlik (pl. a választandó jogok, formai követelmények, visszaható hatály)?

A házastársak szerződésben nem választhatják meg, hogy melyik jog hatálya alá tartozzon a vagyonuk. A fent említett, 1978. március 14-i Hágai Egyezményt Görögország nem ratifikálta. Ennek megfelelően a görög nemzetközi magánjog szabályai ex lege alkalmazandók.