Házaspárok és élettársak Hollandia

Házaspárok és élettársak Hollandia

Házaspárok és élettársak Hollandia

1. Milyen jog alkalmazandó?

1.1. Milyen jog alkalmazandó egy házaspár vagyonára? Milyen kritériumok/szabályok határozzák meg az alkalmazandó jogot? Milyen nemzetközi egyezményeket kell figyelembe venni egyes országok vonatkozásában?

A holland Polgári törvénykönyv (a továbbiakban: BW) 10:52. cikke alapján Hollandia esetében az 1978. évi Házassági vagyonjogi rendszerekre alkalmazandó jogról szóló Hágai Egyezmény alkalmazandó, mely 1992. szeptember 1-jén lépett hatályba, és mely az 1992. szeptember 1. és 2019. január 28. között kötött házasságok esetében alkalmazandó. Az 1992. szeptember 1. előtt kötött házasságokra eltérő szabályok alkalmazandóak. Hollandia semmilyen kétoldalú egyezményt nem kötött. Ugyanakkor, külön interregionális szabályok vonatkoznak a Holland Királysághoz tartozó tengerentúli területekre a Karib-térségben. Amennyiben nem választottak alkalmazandó jogot, akkor a házastársak első közös szokásos tartózkodási helyén érvényes jogot kell alkalmazni, ha a házastársak különböző állampolgársággal rendelkeznek (lásd a HC 4. cikkének 1. bekezdését).Azonos állampolgársággal rendelkező házastársak esetében (lásd a HC 15. cikkét) a nemzeti jogot kell alkalmazni bizonyos feltételek mellett (lásd a HC 4. cikkének 2. bekezdését és 5. cikkét). Ha a házastársaknak nincs első közös szokásos tartózkodási helyük, és nem azonos az állampolgárságuk sem, akkor azon ország jogát kell alkalmazni, amellyel a házastársaknak – az eset minden körülményét figyelembe véve – legszorosabb a kapcsolatuk (lásd a HC 4. cikkének 3. bekezdését). Az alkalmazandó jog megváltozhat honosítás, bevándorlás következtében és adott országban való 10 évet meghaladó tartózkodás után (lásd a HC 7. cikkét). Ez a változás kizárólag a jövőre vonatkozóan fejt ki joghatást (a HC 8. cikke). A változás megelőzhető az alkalmazandó jog megválasztásával vagy házassági szerződés kötésével.

A 2016. június 24-i 2016/1103 európai rendelet elfogadását követően új szabályok alkalmazandók a 2019. január 29-én és azt követően megkötött összes házasság, valamint a rendelet hatálybalépését megelőzően kötött házasságok tekintetében az alkalmazandó jog meghatározására, utóbbi esetben akkor, ha a házastársak 2019. január 29-én vagy azt követően alkalmazandó jogot választottak a házassági vagyonjogi rendszerükre.

Jogválasztás hiányában a 26. cikk a következőképpen határozza meg az alkalmazandó jog meghatározására vonatkozó kapcsoló elvek rangsorát.
  • A házastársak házasságkötést követő első közös szokásos tartózkodási helye.
  • Ennek hiányában a házastársak házasságkötéskori közös állampolgársága. Ez a kritérium nem alkalmazható, ha a házastársak több közös állampolgársággal rendelkeznek.
  • Ennek hiányában azon állam joga, amelyhez a házastársakat a házasságkötés időpontjában együtt a legszorosabb kötelék fűzi.

Kivételes esetben, amennyiben a házastársak egyike kéri, a hatáskörrel rendelkező igazságügyi hatóság úgy dönthet, hogy a házasságkötést követő első szokásos tartózkodási helytől eltérő állam joga alkalmazandó (22.3. cikk), de csak akkor, ha a felek hosszabb ideig rendelkeztek szokásos tartózkodási hellyel abban az államban, mint az első szokásos tartózkodási helyük államában.

1.2. A házastársaknak lehetőségük van megválasztani az alkalmazandó jogot? Ha igen, ezt a választást milyen elvek vezérlik (pl. a választandó jogok, formai követelmények, visszaható hatály)?

A házastársak a házasságkötés előtt, vagy annak fennállása alatt alkalmazandó jogként jogot választhatnak a házassági vagyonjogi rendszerükre. 2019. január 28-ig választhatták valamelyik házastárs szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogát, valamelyik házastárs állampolgársága szerinti állam jogát és az ingatlantulajdonra az ingatlan elhelyezkedése szerinti állam jogát (lásd a HC 3. és 6. cikkét). Egy adott jog kijelöléséhez kifejezett megállapodás szükséges, vagy annak a házassági szerződésből egyértelműen következnie kell (lásd a HC 11. cikkét). Az utóbbi akkor fordul elő, amikor a házassági szerződésben a [választott] jog bizonyos cikkeire hivatkoznak. Az alkalmazandó jog megválasztásának formája a házassági szerződések formai követelményeit követi, és vagy a választott jog vagy pedig a választás helye szerinti jog az irányadó (lásd a HC 13. cikkét). Ha a házasság alatt a házastársak jogot választanak vagy módosítanak, akkor onnantól kezdve kiindulási pontként szolgál a tekintetben, hogy a házastársak között megegyezésnek kell lenni a létező szabályokról.

A 2016/1103 európai rendelet lehetővé teszi, hogy a felek házassági vagyonjogi rendszerükre alkalmazandó jogként azon államok egyikének jogát válasszák, amelynek legalább a házastársak egyike állampolgára, vagy pedig a jogválasztás idején a házastársak valamelyikének szokásos tartózkodási helye szerinti jogot (22. cikk). Ez a jogválasztás 2019. január 29-től érvényesen kizárólag házassági vagyonjogi szerződésben vagy az alkalmazandó jog megválasztására irányuló megállapodásban és a 23. cikk formai követelményeinek betartásával történhet.

Végül a házasság fennállása alatt a házassági vagyonjogi rendszerre alkalmazandó jog megválasztása csak jövőbeli hatállyal bír, kivéve, ha házastársak másképpen állapodtak meg, amely nem érintheti hátrányosan harmadik felek jogait.

Amennyiben a jogválasztásra 2019. január 29-ét követően kerül sor, házasságkötésük időpontjától függetlenül minden házastársra ezen új szabályok vonatkoznak.