Házaspárok és élettársak Lengyelország

Házaspárok és élettársak Lengyelország

Házaspárok és élettársak Lengyelország

1. Milyen jog alkalmazandó?

1.1. Milyen jog alkalmazandó egy házaspár vagyonára? Milyen kritériumok/szabályok határozzák meg az alkalmazandó jogot? Milyen nemzetközi egyezményeket kell figyelembe venni egyes országok vonatkozásában?

A házastársak közötti személyi- és vagyonjogi viszonyok azon ország jogszabályainak hatálya alá tartoznak, amelynek mindkét házastárs állampolgára (a nemzetközi magánjogról szóló törvény 51. cikkének 1. bekezdése). Ha a házastársak állampolgársága különböző, annak az országnak a jogát kell alkalmazni, ahol mindkét házastárs lakóhellyel rendelkezik („lakóhely” alatt az a hely értendő, ahol a személy állandó letelepedés megteremtésének szándékával tartózkodik; a Polgári Törvénykönyv 25. cikke). Ha a házastársak különböző országokban rendelkeznek lakóhellyel, akkor annak az országnak a jogszabályai alkalmazandóak, ahol mindkét házastárs tartózkodási hellyel rendelkezik. Ha a házastársak különböző országokban rendelkeznek tartózkodási hellyel, annak az országnak a jogszabályait kell alkalmazni, amelyhez a házastársak legszorosabban kötődnek (a nemzetközi magánjogról szóló törvény 51. cikkének 2. bekezdése).

1.2. A házastársaknak lehetőségük van megválasztani az alkalmazandó jogot? Ha igen, ezt a választást milyen elvek vezérlik (pl. a választandó jogok, formai követelmények, visszaható hatály)?

A házastársak dönthetnek úgy, hogy vagyonjogi kapcsolataik és házassági szerződésük az egyik házastárs állampolgársága, illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti ország jogszabályainak hatálya alá tartozzon. Az alkalmazandó jogot a házasságkötés előtt vagy a házasság fennállása során is megválaszthatják (a nemzetközi magánjogról szóló törvény 52. cikkének 1. bekezdése). Amennyiben nem élnek a jogválasztás lehetőségével, a házassági szerződés azon jog hatálya alá tartozik, amely a szerződés megkötésének időpontjában a házastársak közötti személyi- és vagyonjogi viszonyokra alkalmazandó volt (a nemzetközi magánjogról szóló törvény 52. cikkének 2. bekezdése).

A jogválasztás érvényességéhez szükséges, hogy az a választott jog által vagy a jogválasztás helye szerinti ország joga által a házassági szerződésekre megkövetelt formában készüljön el (a nemzetközi magánjogról szóló törvény 52. cikkének 3. bekezdése). A lengyel jog szerint a házassági szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni (a Polgári Törvénykönyv 73. cikkének 2. bekezdése és a Családjogi és Gyámsági Törvénykönyv 47. cikkének 1. bekezdése).