Házaspárok és élettársak Lettország

Házaspárok és élettársak Lettország

Házaspárok és élettársak Lettország

1. Milyen jog alkalmazandó?

1.1. Milyen jog alkalmazandó egy házaspár vagyonára? Milyen kritériumok/szabályok határozzák meg az alkalmazandó jogot? Milyen nemzetközi egyezményeket kell figyelembe venni egyes országok vonatkozásában?

A házassági vagyonjogi rendszerre a lett jog az irányadó, amennyiben a házastársak szokásos tartózkodási helye Lettországban található. Ha a házastársak vagyona Lettországban található, ezen vagyon tekintetében is a lett jog alkalmazandó, még akkor is, ha a házastársaknak nincs lakóhelyük Lettországban (a lett Polgári Törvénykönyv (CC) 13. cikke).

1.2. A házastársaknak lehetőségük van megválasztani az alkalmazandó jogot? Ha igen, ezt a választást milyen elvek vezérlik (pl. a választandó jogok, formai követelmények, visszaható hatály)?

A lett jog az alkalmazandó jog megválasztásáról nem rendelkezik.