Házaspárok és élettársak Litvánia

Házaspárok és élettársak Litvánia

Házaspárok és élettársak Litvánia

1. Milyen jog alkalmazandó?

1.1. Milyen jog alkalmazandó egy házaspár vagyonára? Milyen kritériumok/szabályok határozzák meg az alkalmazandó jogot? Milyen nemzetközi egyezményeket kell figyelembe venni egyes országok vonatkozásában?

A házassági vagyonjogi rendszert annak az államnak a joga határozza meg, ahol mindkét házastárs lakóhelye található (a „lakóhely” az a hely, ahol az adott személy a letelepedés szándékával lakik, és amelyet személyes, szociális és gazdasági érdekei központjának tekint). Ha a házastársak lakóhelye különböző államokban található, annak az államnak a jogát kell alkalmazni, amelynek mindketten az állampolgárai. Ha a házastársaknak soha nem volt közös lakóhelyük, és nem ugyanannak az államnak az állampolgárai, annak az államnak a jogát kell alkalmazni, amelyben a házasságot megkötötték (a Polgári Törvénykönyv 1.28. cikkének (1) bekezdése).

1.2. A házastársaknak lehetőségük van megválasztani az alkalmazandó jogot? Ha igen, ezt a választást milyen elvek vezérlik (pl. a választandó jogok, formai követelmények, visszaható hatály)?

A házastársak megválaszthatják az alkalmazandó jogot. A házastársak választhatják annak az államnak a jogát, ahol mindkettőjük lakóhelye található vagy lesz a jövőben, vagy annak az államnak a jogát, ahol a házasságot megkötötték, illetve annak az államnak a jogát, amelynek valamelyik házastárs az állampolgára (a Polgári Törvénykönyv 1.28. cikkének (2) bekezdése).