Házaspárok és élettársak Luxemburg

Házaspárok és élettársak Luxemburg

Házaspárok és élettársak Luxemburg

1. Milyen jog alkalmazandó?

1.1. Milyen jog alkalmazandó egy házaspár vagyonára? Milyen kritériumok/szabályok határozzák meg az alkalmazandó jogot? Milyen nemzetközi egyezményeket kell figyelembe venni egyes országok vonatkozásában?

Hacsak a jövőbeni házastársak másként nem döntenek, a házassági vagyonjogi rendszerükre alkalmazandó jog megfelel az állampolgárságuk szerinti jognak, amennyiben ugyanannak az államnak a polgárai. Amennyiben állampolgárságuk különböző, a házassági vagyonjogi rendszerre annak az államnak a belső joga az irányadó, ahol a két házastárs az első szokásos tartózkodási helyét létrehozza a házasságkötés után (a házassági vagyonjogi rendszerekre alkalmazandó jogról szóló, 1978. március 14-i Hágai Egyezmény 4. cikke, melynek rendelkezéseit az 1984. március 17-i törvény ültette át a luxemburgi jogba).

1.2. A házastársaknak lehetőségük van megválasztani az alkalmazandó jogot? Ha igen, ezt a választást milyen elvek vezérlik (pl. a választandó jogok, formai követelmények, visszaható hatály)?

A jövőbeni házastársaknak – még ha az állampolgárságuk azonos is – szabályozott és korlátozott lehetőségük van a házassági vagyonjogi rendszerükre alkalmazandó jog megválasztására. A következő jogrendszerek közül jelölhetnek ki egyet: bármely államnak a joga, amelynek valamelyik jövőbeni házastárs az állampolgára a jog megválasztásának időpontjában; annak az államnak a joga, ahol valamelyik jövőbeni házastárs szokásos tartózkodási helye található a jog megválasztásának időpontjában; az első olyan állam joga, ahol az egyik házastárs létrehozza új szokásos tartózkodási helyét a házasságkötés után (a Hágai Egyezmény 3. és 6. cikke).

Az alkalmazandó jog megválasztása – a házassági szerződésekre előírt formában – kifejezett kikötéssel történik, vagy pedig a házassági szerződés rendelkezéseiből szükségszerűen következik (a Hágai Egyezmény 11. és 13. cikke). A Polgári Törvénykönyv (Code civil – CC) 1387. cikke  előírja, hogy a választott jog nem mondhat ellent az elfogadott erkölcsi alapelveknek, sem pedig a Polgári Törvénykönyv 1388. cikkének és az azt követő cikkeinek.